Solid-phase microtiter radioimmunoassay blocking test for detection of antibodies to Escherichia coli heat-labile enterotoxin